Privacy_ | Tecnolam járműberendezés

Tárgy: A weboldal közzététele a nemzeti jogszabályok és a 2016/679 EU rendelet 13. cikke alapján

 

1. ADATKEZELŐ Az Art. Az EU 2016/679 rendelet 4. és 24. pontjában az adatkezelő a TECNOLAM Srl, székhelye: Via Flaminia 2 / B, 61036 Colli al Metauro (PU), Olaszország, Tel .: +39 0721 876010, e-mail info @ A tecnolamweb.com, annak időbeli törvényes képviselőjének személyében. 2. A FELDOLGOZÁS CÉLJA ÉS JOGI ALAPJA A szolgáltatott személyes adatokat a törvényesség feltételeinek betartásával dolgozzák fel. Az EU 2016/679 EU rendelet 6. cikke, az információ kérésére szolgáló űrlap kitöltése érdekében; A feldolgozás jogalapja a jogos érdek (a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja), a hírlevélre való regisztrációhoz a feldolgozás jogalapja kifejezett hozzájárulás (a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja). 3. ADATVÉDELMI IDŐSZAK Az összegyűjtött adatokat kézi, informatikai vagy telematikai eszközökkel dolgozzák fel, figyelembe véve azokat a célokat, amelyekre azokat összegyűjtötték, és a biztonság és bizalmasság garantálására alkalmas módon. A személyes adatokat a fent említett célok konkrét teljesítéséhez szükséges ideig őrzik meg, figyelembe véve a törvényben a Felhasználó és a Tulajdonos érdekeinek bírósági védelme érdekében előírt határidők betartását is. Ezért, összhangban a művészet. 5 bekezdés (1) bekezdés E) Az EU 2016/679 rendeletének e) pontja értelmében a szolgáltatott személyes adatok megőrzése a feldolgozás céljától függ: a kapcsolatfelvételi adatok adatainak megőrzési ideje legfeljebb 6 hónap. 4. AZ ADATOK VÉTELEI VAGY KATEGÓRIÁI

A megadott személyes adatokat a címzetteknek továbbítják, akik az adatokat kezelőként kezelik (az EU 2016/679 EU rendelet 28. cikke) és / vagy természetes személyekként, akik a tulajdonos és a kezelő felügyelete alatt járnak el. (a 2016/679 EU rendelet 29. cikke), a 2. pontban felsorolt ​​célokra. Pontosan az adatokat továbbítják:  alanyoknak, akik szolgáltatást nyújtanak az információs rendszer és a telekommunikációs hálózatok kezelésére, ideértve a E-mail és a weboldal;  szabadúszók, tanulmányok vagy cégek segítségnyújtási és tanácsadói kapcsolatok keretében;  az állami szervek jogi kötelezettségeinek és / vagy rendelkezéseinek teljesítésére illetékes hatóságok; A fent említett kategóriákba tartozó alanyok ellátják az Data Processing Manager funkcióját, vagy teljes autonómiában működnek külön adatkezelőkként. 5. ADATKÖVETÉS HARMADIK ORSZÁGBAN Az Adatkezelő nem továbbítja személyes adatait harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezethez. 6. A KONFERENCIA ÉS A MEGOSZTÁS MEGNEVEZÉSE A navigációs adatokra megadottaktól eltekintve a felhasználó szabadon szolgáltathatja személyes adatait. Az adatok szolgáltatása nem kötelező vagy szükséges attól függően, hogy az adatfeldolgozás milyen célt szolgál. A * szimbólummal megjelölt adatok elmulasztása lehetetlenné teszi a kért adatok megszerzését vagy az Adatkezelő szolgáltatás igénybevételét. 7. AZ ÉRDEKELT FELEK JOGAI A cikkeiben kifejezett jogait érvényesítheti A 2016/679 EU rendelet 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. számában, az adatkezelővel kapcsolatba lépve az info@tecnolamweb.com címen. Önnek bármikor jogában áll kérni az Adatkezelőt a személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, visszavonásához, a kezelés korlátozásához. Ezenkívül bármikor joga van tiltakozni az adatok feldolgozása ellen (beleértve az automatikus feldolgozást, például profilozást), valamint az adatok hordozhatósága ellen. Bármely más közigazgatási és bírósági fellebbezés sérelme nélkül, ha úgy gondolja, hogy adatainak feldolgozása megsérti a 2016/679 EU rendelet rendelkezéseit, a II. A fent említett 2016/679 EU rendelet f) pontjának f) alpontjában jogában áll panaszt benyújtani a Kezesnek a személyes adatok védelme érdekében, és hivatkozva a cikkre. 6. cikk (1) bekezdés a) pont és art. A 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja jogosult bármikor visszavonni a megadott hozzájárulást. Az adatátvitel iránti kérelem esetén az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált formátumban, általánosan használt és olvasható módon, automatikus eszköz útján bocsátja az Ön rendelkezésére, a művészet (3) és (4) bekezdésének sérelme nélkül. A 2016/679 EU rendelet 20. cikke.